Team Putte stödjer årets Musikhjälpen i kampen mot barnsexhandeln.

Varje minut säljs fyra barn i sexhandeln världen över. En del barn som lever i fattigdom tvingas bidra till familjens försörjning och att sälja sin kropp kan ibland vara det enda alternativet.

Det är förbjudet att köpa, sälja eller delta i handel av människor. Ändå har människohandeln blivit en av världens största organiserade brottsliga verksamheter, där barns kroppar är en efterfrågad handelsvara. Sexhandeln med barn är en växande kriminell miljardindustri, där mörkertalen är enorma.

Många av de barn som far illa syns knappast i någon statistik. Två miljoner barn utnyttjas i sexhandeln varje år, men bara i Indien uppger FN att siffran är 1,2 miljoner, och organisationer är eniga om att fler barn är drabbade.

Bidrag från Musikhjälpen kan gå till projekt som arbetar preventivt med att utbilda barn och unga i sina rättigheter, så kallade barnambassadörer, som sedan kan sprida kunskapen vidare till andra barn. De insamlade pengarna kan gå till rehabilitering av barn som lyckats ta sig ur sexhandeln; till exempel till praktiska saker som ett kit med kläder och hygienartiklar efter att ett barn blivit räddat, eller till en medicinsk undersökning och psykologhjälp. Organisationer jobbar också med att lära ut varningssignaler till föräldrar i riskzonen.

Tack vare 4 välbesökta konserter i både Linköping, Jönköping och Stockholm nu i november kan vi i Team Putte stolt lämna över en gåva på 20 000 kr till Musikhjälpen.
Stort tack till alla konsertbesökare och till alla körmedlemmar som varje konsert gör det möjligt att skänka pengar ❤️

Du kan också hjälpa till genom att ge ett bidrag till Team Puttes bössa i musikhjälpen.

Läs mer om Musikhjälpens insamling här

 

https://teamputte.se/wp-content/themes/picks