Var övar vi?

Missionskyrkan, Drottninggatan 22, centralt mitt i Linköping

När övar vi?

Onsdagar Kl.18.00-19.45

Vad kostar det?

Terminsavgiften är 1450 kr (100kr rabatt innan 1 december)

Gratis prova på:

6 februari kl. 18:00
Ingen anmälan behövs.

Aktuella repdagar VT-19:

Februari 13 27
Mars 6 13 20 27
April 3 10 24
Maj 8 15
Konsert: 17 maj

Anmäl dig här

Team Putte är en obunden kör och inte knuten till någon kyrka eller något samfund. Vi hyr lokalen av Missionskyrkan i Linköping

https://teamputte.se/wp-content/themes/picks