Var övar vi?

Korskyrkan. Östra storgatan 93, Jönköping.

embed youtube

 

När övar vi?

Torsdagar kl.18.00-19.45.

Vad kostar det?

Terminsavgiften är 1250 kr

Aktuella repdagar HT-18:

Augusti 30
September 6 13 20 27
Oktober 4 18 25
November 1 8
Konsert: 9 november 
 
 
 
 

Anmäl dig här

Team Putte är en obunden kör och inte knuten till någon kyrka eller något samfund. Vi hyr lokalen av Korskyrkan i Jönköping
https://teamputte.se/wp-content/themes/picks