Var övar vi?

Korskyrkan. Östra storgatan 93, Jönköping.

embed youtube

När övar vi?

Torsdagar kl.18.00-19.45.

Vad kostar det?

Terminsavgiften är 1450 kr (100kr rabatt innan 1 december)

Gratis prova på:

7 februari kl. 18:00
Ingen föranmälan behövs.

Aktuella repdagar VT-19:

Februari 21 28
Mars 7 14 21 28
April 4 11 25
Maj 9 16
Konsert: 18 maj

Anmäl dig här

Team Putte är en obunden kör och inte knuten till någon kyrka eller något samfund. Vi hyr lokalen av Korskyrkan i Jönköping
https://teamputte.se/wp-content/themes/picks