Var övar vi?

Missionskyrkan, Drottninggatan 22, centralt mitt i Linköping

När övar vi?

Onsdagar Kl.18.00-19.45

Vad kostar det?

Terminsavgiften är 1250 kr

Aktuella repdagar VT-18:

Februari 7 14 28 
Mars 7 14 21 28
April 11 18
Maj 2
Konsert: 4 maj 
 
 
 

Team Putte är en obunden kör och inte knuten till någon kyrka eller något samfund. Vi hyr lokalen av Missionskyrkan i Linköping

http://teamputte.se/wp-content/themes/picks