Var övar vi?

Korskyrkan. Östra storgatan 93, Jönköping.

embed youtube

 

När övar vi?

Torsdagar kl.18.00-19.45.

Vad kostar det?

Terminsavgiften är 1250 kr

Aktuella repdagar VT-18:

Februari 1 8 22 
Mars 1 8 15 22
April 12 19
Maj 3
Konsert: 5 maj 
 
 
 
 
Team Putte är en obunden kör och inte knuten till någon kyrka eller något samfund. Vi hyr lokalen av Korskyrkan i Jönköping
http://teamputte.se/wp-content/themes/picks